Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขอขอบคุณ เพลงสุโขทัย จาก จินตนาการ FANTASIA IV สยาม ร.ศ. ๒๒๓

เฟิสท์การบัญชีและภาษีอากร ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
พิเศษสุดๆ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย หากบริษัทของท่านประสบอุทกภัย
ไม่สามารถติดต่อหน่วยงานราชการและเอกชนได้ตามปกติ
เรามีบริการพิเศษในการ ช่วยเหลือท่านในส่วนนี้ โดยให้ส่วนลดกับท่าน 20%จากราคาปกติ
สอบถามบัญชี
โทร. 02-969-7458 , 86-318-2014 , 089-488-1511
แฟ๊กซ์ 02-969-6997
เฟิสท์การบัญชีและภาษีอากร บริษัทรับทำบัญชี ราคาประหยัด
ค่าบริการรับทำบัญชีและงานประกันสังคมรายเดือน เริ่มต้น 1,000 บาท
*การคิดค่าบริการรับทำบัญชีขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร ,ประเภทของธุรกิจ
   หรือกิจการจะต้องจัดทำบัญชีรายงานสินค้าคงเหลือ หรือไม่
*ค่าบริการรับทำบัญชีจะคิดราคาที่เหมาะสม และยุติธรรมสำหรับลูกค้า
   
บริการคำนวณแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภงด.90 , 91
  ให้กับพนักงานของบริษัททุกท่าน HOT !
 • สำหรับธุรกิจที่เริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจอยู่ ขาดคนให้คำแนะนำช่วยเหลือในเรื่องของบัญชีภาษีอากร
  ให้กับท่าน
 • กิจการของท่านขาดการวางแผนภาษี หรือเสียภาษีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้เสียค่าภาษีที่ไม่ถูกต้อง
  เสี่ยงถูกสรรพากรประเมินหรือถูกตรวจสอบ
 • กิจการของท่านไม่ได้ยื่นภาษีตามกำหนดเวลา ทำให้ต้องจ่ายเบี้ยปรับหรือโดนสรรพากรประเมินย้อนหลัง
 • สำนักงานบัญชีหรือคนรับทำบัญชีที่ท่านใช้บริการอยู่นั้น  สร้างปัญหาให้กับท่าน ทิ้งงานไปฒิพฬหายไปทั้งคนทั้งเอกสารบัญชี   ขอดูเอกสารบัญชีย้อนหลังไม่ได้  เอกสารบัญชีหาย หรือ รับเงินค่าภาษีจากท่านแล้ว
  ไม่ได้นำส่งสรรพากร หรือไม่เคยเห็นใบเสร็จการชำระภาษี จนกระทั้งท่านทราบภายหลังเอง
 • ไม่มีคนจัดทำบัญชี หรือมี  แต่จัดทำภาษียื่นแบบไม่ถูกต้อง ,  ข้อบกพร่องอื่นๆ ทำให้สรรพากรออกหนังสือเชิญพบ และ กรณีมีหนังสือเชิญพบจากราชการ เช่น กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม,กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานฯเพื่อขอตรวจสอบกิจการของท่านตามปกติในเรื่องต่างๆ  เราก็จะมีหน้าที่ไปชี้แจง,
  จัดเตรียมเอกสารแทนท่าน
 • เป็นการผลักภาระของท่านทั้งหมดในงาน บัญชี,ภาษี,งานประกันสังคมออกไป  ทำให้ท่านมีเวลาเหลือไปบริหารงานด้านอื่นของกิจการ
 • ทำให้ท่านไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานบัญชีประจำ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกมากมาย เช่นค่าใช้จ่ายสรรหาบุคคลใหม่,สวัสดิการพนักงานและการฝึกงานใหม่เมื่อมีการเข้าออกบ่อยๆ และ หากเปรียบเทียบการจ่ายค่าจ้างบัญชีให้กับสำนักงานรับทำบัญชี กับการว่าจ้างบุคลากรทางบัญชี 1 คนแล้วย่อมคุ้มค่ากว่า